گوجه گیلاسی بسته بندی

مرکز صادرات گوجه گیلاسی بسته بندی

گوجه گیلاسی بسته بندی شده جز صیفی جات با کیفیت بوده که بیشتر به صورت گلخانه ای و به شکل خوشه ای پرورش داده می شود. این محصول دارای سایزی کوچک بوده و پوستی قرمز

بیشتر بخوانید