صادرکنندگان گوجه گیلاسی

صادرکنندگان گوجه گیلاسی مجلسی

 گوجه گیلاسی مجلسی در داخل گلخانه ها کشت می شود این محصول خواص درمانی زیادی هم دارد. صادر کنندگان این محصول گوجه گیلاسی بسته بندی و گوجه انگوری را با قیمت

بیشتر بخوانید