تولید کنندگان گوجه گلخانه ای

تولید کنندگان گوجه گلخانه ای صادراتی عمده

تولید کنندگان گوجه گلخانه ای صادراتی عمده این محصول را به شکل عمده و مستقیم روانه بازار می کنند و اصولا در بسته بندی به شکل سبد و در دو ردیف و یا کارتن ارائه می

بیشتر بخوانید