rob
خانه / رب گوجه میکسلند

رب گوجه میکسلند

صادرات عمده رب گوجه فرنگی میکسلند

صادرات عمده رب گوجه فرنگی میکسلند

صادرات عمده رب گوجه میکسلند در این مرکز با بارگیری از درب کارخانه و قیمت تحویل مرز انجام می شود. بسیاری از صادر کننده ها هستند که می خواهند قیمت تحویلی در مرز ا داشته باشند و زمان برای محاسبه قیمت های کرایه حمل و بارگیری صرف نمی کنند. در …

توضیحات بیشتر »