rob
خانه / رب گوجه توسان

رب گوجه توسان

تولید بهترین رب گوجه فرنگی توسان

رب گوجه فرنگی توسان

تولید بهترین رب گوجه فرنگی توسان و بزرگمهر در ایران تنها بخشی از توانایی های کارخانه های فعال در زمینه مواد غذایی هستند. توسان برندی با کیفیت رقیق است که با احتساب نمک دارای غلظت ۱۸ می باشد. رنگ این رب گوجه بسیار مناسب بوده و تجار افغانی را به …

توضیحات بیشتر »